Stacje ładowania samochodów elektrycznych i ich rodzaje

Stacje ładowania samochodów elektrycznych i ich rodzaje

Pojazdy elektryczne jeszcze powszechniej pojawiają się na naszych oraz zagranicznych drogach. W związku z narastającą ilością elektryków pojawia się jeszcze więcej stacji oraz punktów ładowania. Jakie są rodzaje ładowarek, jakimi można naładować własny pojazd? Rozbieżności są w obszarze mocy ładowania, typu prądu i elementach technologicznych.

Czym są stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz jakie ich typy wyróżniamy

Stacje owe to w wielkim skrócie specjalnie stworzone miejsca zaopatrzone w dobrze opracowane ładowarki wspierane prądem z lokalnej sieci energetycznej, do jakich właściciele włączają własne samochody elektryczne aby naładować ich baterie oraz móc dalej korzystać z zebranej w nich energii. Standardem jest, iż jedna ładowarka – jakich na każdej stacji może być parę lub kilkanaście – może obsłużyć parę samochodów, przy czym każdy spośród nich może być ładowany odmiennym prądem poprzez przyłącze różnego typu. Można stwierdzić, iż przy zastosowaniu źródła siłowego i ładowarki z elementem zabezpieczającym możemy ładować prądem max 22 kW.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych – typy

Stacje ładowania samochodów elektrycznych możemy zróżnicować zarówno ze względu na ich moc, jak również przeznaczenie i rodzaj stosowanej wtyczki. Należy podkreślić, iż to oczywiście moc stacji, moc ładowarki znajdującej się w wyposażeniu samochodu, natomiast również model ładowania (ładowanie przy zastosowaniu prądu stałego czy naprzemiennego) mają wpływ na to, w jakim okresie zostanie naładowany samochód.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz ich wzrost

Do niedawna sektor samochodowy i energii elektrycznej traktowane były indywidualnie. Nie istniały między nimi synergie ani połączenia dla klientów. Powód tego stanu rzeczy był prosty – przeróżne typy przekaźników energii, więc ropa naftowa i węgiel, jaki w Polsce stanowi podstawowy materiał do uzyskiwania energii elektrycznej. Pojazdy elektryczne otwierają w tymże kontekście całkowicie inny etap. Mogą być wspierane zarówno z tradycyjnych, jak również odnawialnych źródeł energii.